Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα Ζάππειο Μέγαρο Αθήνα, 13 Μαΐου 2014

Ημερομηνία:
7/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ-

Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα
Ζάππειο Μέγαρο
Αθήνα, 13 Μαΐου 2014
Δελτίο Τύπου
 

Την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 θα  πραγματοποιηθεί σύγκληση του Άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα που οργανώνεται από την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Του Συμβουλίου θα προεδρεύσει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα συμμετάσχουν η Ιταλίδα Υπουργός παιδείας, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, κα Stefania Giannini, η Επίτροπος για Καινοτομία, Έρευνα και Επιστήμη κα Màire Geoghegan –Quinn, η Επίτροπος για Θαλάσσιες  Υποθέσεις και  Αλιεία κα Μαρία Δαμανάκη, o Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος και ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  Έρευνα και Καινοτομία κ.  Robet-Jan Smits.

Η συνάντηση θα εστιαστεί σε τρία θέματα: την πολιτική πρωτοβουλία της ελληνικής προεδρίας για την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία, τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (EIPs) και την πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία: αξιοποίηση των θαλασσών μας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Η πρωινή συνεδρία θα αφιερωθεί στην Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία. Η Έρευνα και Τεχνολογία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους σε ανθρώπινο δυναμικό, φυσικούς πόρους και τεχνολογία προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιφερικές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις προς όφελος των λαών της περιοχής και περαιτέρω.  Την ίδια στιγμή  υπάρχει ευρύτατη συμφωνία για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών και χωρών της Νότιας Μεσογείου.  Η  συνεδρία θα ξεκινήσει με πληροφόρηση που θα παρασχεθεί  από κεντρικούς ομιλητές σχετικά με την παρούσα κατάσταση συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών. Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα τοποθετηθούν σε σημαντικά θέματα που άπτονται της πρωτοβουλίας όπως οι θεματικές προτεραιότητες, το (νομικό) πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, διακυβέρνηση και το χρονοδιάγραμμα στη βάση εγγράφου της Προεδρίας εστιασμένου στο θέμα αυτό.

Η Υπουργός παιδείας, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, κα Stefania Giannini, ως επερχόμενη Ιταλική Προεδρία, θα αναφερθεί στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα αποτελέσει τη βάση για την πολιτική διαβούλευση στη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα της 26ης Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Στην απογευματινή συνεδρία η Επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη θα παρουσιάσει την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Καινοτομία στην Γαλάζια Οικονομία: αξιοποίηση των θαλασσών μας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Η απογευματινή συνεδρία θα εστιαστεί επίσης στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (European Innovation Partnerships/EIPs). Από το 2011 έχουν ξεκινήσει υλοποιούμενες 5 ΕΙΡs με στόχο την επιτάχυνση της έρευνας, της ανάπτυξης και την παραγωγή καινοτομικών  προϊόντων «κοντά στην αγορά» προκειμένου να  αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, να αξιοποιηθεί συνολικά η εξειδίκευση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.  Θα ξεκινήσει με παρουσίαση του συντονιστή της ανεξάρτητης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων κ.  Esko AHO, τέως πρωθυπουργού της Φιλανδίας. Στην ομάδα    ανατέθηκε από την Επιτροπή η αξιολόγηση των υλοποιούμενων EIPs. Την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τις υλοποιούμενες EIPs και τα σχετικά βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέλλον.  Έχει εκπονηθεί και αποσταλεί στους Υπουργούς εστιασμένο έγγραφο της Προεδρίας. Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 26ης Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Την προηγούμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο δείπνο.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0