Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας / Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2014

Ημερομηνία:
26/5/2014

                                                                                                                           
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                       Δελτίο Τύπου
                                               Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/΄Ερευνα
                                                         Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2014

Σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου 2014, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το δεύτερο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (έρευνα και διάστημα) κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Προήδρευσε ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα κύρια θέματα αφορούσαν στην υιοθέτηση δυο σχεδίων συμπερασμάτων με τίτλους "προς ένα κοινό όραμα ΕΕ-ΕΟΔ για το διάστημα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα" και "υλοποίηση του οδικού χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές", καθώς και στην πολιτική συζήτηση για την ευρωμεσογειακή συνεργασία σε έρευνα και καινοτομία.
 
Τα συμπεράσματα ΕΕ-ΕΟΔ συνιστούν την ανταπόκριση του Συμβουλίου στην έκθεση προόδου της Επιτροπής που υιοθετήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου καθώς και τη συνέχεια της εποικοδομητικής πολιτικής διαβούλευσης κατά τη διάρκεια του πρώτου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 21ης Φεβρουαρίου. Οι σχέσεις ΕΕ-ΕΟΔ εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής διαστήματος και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στόχων για αυτονομία και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Τα συμπεράσματα για την υλοποίηση του οδικού χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές τονίζουν την ανάγκη για την ανανέωση και προσαρμογή της εξουσιοδότησης του ESFRI προκειμένου να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τις συνεχώς ανερχόμενες κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και να παρακολουθήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων ESFRI που είναι ήδη υπό εκτέλεση. Τα συμπεράσματα βασίζονται στην έκθεση του ESFRΙ του Απριλίου 2014.
 
Η πολιτική διαβούλευση για την ευρωμεσογειακή συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία βασίστηκε στο εποικοδομητικό αποτέλεσμα του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που οργάνωσε η Ελληνική Προεδρία στις 13 Μαΐου στην Αθήνα. Αυτή η συνάντηση κατέδειξε ότι η τεχνική ανάλυση της πρωτοβουλίας PRIMA είναι ώριμη και επιτρέπει την προετοιμασία συγκεκριμένου προγράμματος. Η συνάντηση κατέδειξε επίσης ευρεία και έντονη υποστήριξη για μια μακρόχρονη και δομημένη συνεργασία στη Μεσόγειο επί ίσοις όροις, δηλαδή με βάση τις αρχές συνιδιοκτησίας, αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κοινών οφελών χρησιμοποιώντας υπάρχουσες διμερείς και πολυμερείς δραστηριότητες στην περιοχή. Υπήρξε επίσης υποστήριξη για τα άμεσα προσεχή βήματα. Θεωρήθηκε ότι είναι πλέον έγκαιρο για τα κράτη-μέλη να συντονίσουν όλα τα ευρήματα και να ετοιμάσουν  μια εμπεριστατωμένη πρόταση για ένα εστιασμένο πρόγραμμα το 2014. Η μέλλουσα Ιταλική Προεδρία κατέδειξε ισχυρή πολιτική υποστήριξη και βούληση να οργανώσει τα επόμενα στάδια. Επίσης, αυτή η διαδικασία συμπληρώνει προηγούμενες πρωτοβουλίες, όπως το άτυπο Συμβούλιο επί Κυπριακής Προεδρίας με τη Δήλωση της Λευκωσίας τον Ιούλιο 2012 και το συνέδριο της Barcelona Conference τον Απρίλιο 2012.
 
Μια σειρά ενημερωτικών σημείων συμπεριλήφθηκαν στην ατζέντα. Κατά τη διάρκεια των θεμάτων διαστήματος το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόσφατη εκτόξευση και τα δεδομένα τηλεπισκόπησης του πρώτου δορυφόρου Copernicus (Sentinel 1A). Κατά τη διάρκεια των θεμάτων έρευνας, υπήρξε ενημέρωση για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (EIP’s),την καινοτομία στο δημόσιο τομέα και την πρόσφατη υιοθέτηση του πακέτου καινοτομίας. Παρουσιάστηκε επίσης η ετήσια έκθεση του  Strategy Forum on International Cooperation (SFIC).
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0