Μενού Επιλογών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Εκδήλωση: "Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη" Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014

Ημερομηνία:
11/6/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Εκδήλωση: "Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη" Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Ημερομηνία:
20/6/2014


Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη», την οποία διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Φορείς φιλοξενίας της εκδήλωσης είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ ΕΚΚΕ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, δύο ιδρύματα που υπηρετούν  με εξέχοντα τρόπο τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το φαινόμενο των κοινωνικών ανισοτήτων, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, απειλεί πλέον σοβαρά την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα εγείρει αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των πολιτικών συστημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να περιορίσουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο.

Η εκδήλωση «Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη» βασίζεται στα συμπεράσματα των ερευνών για τις κοινωνικές ανισότητες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος -Πλαισίου, τα οποία και θα παρουσιαστούν. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα συζητηθούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιπλοκές που προκύπτουν από την αύξηση των ανισοτήτων με μελλοντικό στόχο την περαιτέρω έρευνα και τη διαμόρφωση νέων σεναρίων πολιτικής.

Στην ανοικτή ημερίδα θα παραστούν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εξέχοντα μέλη της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας που θα τοποθετηθούν πάνω  στο ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων. Επιπλέον, την εκδήλωση αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, καθώς και πολιτικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έργο των οποίων αποτελεί η αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με δυνατότητα παράλληλης μετάφρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://www.gsrt.gr/inequalities/index.html

Επικοινωνία:

  • Ε. Λοβέρδου [Δ/νση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων/ΓΓΕΤ]/ Τηλ. 210 7458230/ Ε-mail:   e.loverdou@gsrt.gr
  • Ειρήνη Κοσμά [ Γραφείο Προέδρου ΕΚΚΕ]/Τηλ. 210 7491678/ Ε-mail: president@ekke.gr  
  • Κ. Βαβάση [Δ/νση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/ΓΓΕΤ]/ Τηλ. 210 7458113/  Ε-mail: kvavasi@gsrt.gr   

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0