Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2016) for "Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
20/12/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
13/2/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/12/2016

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε από την 2η Δεκεμβρίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός  από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 500.000,00 και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό  ποσό των 100.000€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος  υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:

                            https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2016

Οι προτάσεις  θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα  έγγραφα (Guidelines, Call Text κ.λπ. ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:   

· Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication).

· Validation of multiparametric methods, using the combination of promising[1] biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.

· Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

Η διαδικασία επιλογής  σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει 2 στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η  13η Φεβρουαρίου  2017 (16:00, CET).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων που πέρασαν επιτυχώς το 1ο στάδιο είναι η 7η Ιουνίου 2017 (16:00, CEST).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ορίζεται η  2η Δεκεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν  να αναζητηθούν στους  παρακάτω συνδέσμους :

http://www.transcanfp7.eu/news/news-update/

και

 http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

 


[1] Biomarkers that already have shown to have predictive value, but need to be validated in an independent heterogeneous target population

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0