Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ομιλία του καθηγητή Dominique Foray στην εκδήλωση WIRE 2014 στις 12&13/6/2014, με τίτλο «Regional Innovation & European Growth: The new frame 2014-2020» - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Week of Innovative Regions in Europe 2014, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 12&13 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, ο καθηγητής Dominique Foray, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, έδωσε μια ομιλία με τίτλο «Regional Innovation & European Growth: The new frame 2014-2020». Στην ομιλία του παρουσιάζει τις βασικές αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης. Σε ορισμένα σημεία κάνει αναφορά στην εθνική στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (περίπου μετά από 18:40 λεπτά ομιλίας), η οποία διαμορφώνεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καθώς και στις Πλατφόρμες Καινοτομίας που έχει δημιουργήσει η ΓΓΕΤ για την υλοποίηση της διαδικασίας της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» (περίπου μετά από 28:25 λεπτά ομιλίας).

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0