Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διοργάνωση σεμιναρίου για ανταλλαγή εμπειριών με άλλα κράτη-μέλη σε θέματα οργάνωσης συστημάτων Έρευνας & Καινοτομίας σε συνεργασία με την Task Force - ΜΑΙΟΣ 2014

Περιγραφή

Η ΓΓΕΤ σε συνεργασία με την ελληνική Task Force διοργάνωσε σεμινάριο στις 14/5/2014, στο οποίο κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα συστήματα Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο τα Εθνικά όσο και τα Περιφερειακά,  χώρες με προωθημένες δομές και παράδοση στην Ε&Κ  όπως η

  • Γερμανία,
  • Γαλλία,
  • Αυστρία και
  • Ολλανδία.

Την εκδήλωση και την σημασία της τόνισαν με ομιλίες τους οι κ.κ

  • Δρ. Χρήστος Βασιλάκος (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας) και
  • Mr. Thomas Rachel (Parliamentary State Secretary of the German Federal Ministry of Education and Research)

Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότερα από 30 στελέχη προερχόμενα από την ΓΓΕΤ, το Υπ. Ανάπτυξης, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Διαχειριστικές Αρχές  και τις Περιφέρειες της χώρας. Είχε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς έδωσε την ευκαιρία στα στελέχη της ελληνικής διοίκησης να έχουν μία σε βάθος ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την οργάνωση των συστημάτων Ε&Κ των χωρών αυτών τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0