Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "10 εγγραφές.
Ανοιχτή διαβούλευση- Υποβολή απόψεων στους οκτώ (8) Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27
Ανακοίνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης: «Ανοικτή Διαβούλευση για την Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, Webinar
Υποβολή σχολίων στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση
Εκδήλωση «Ανοιχτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση» στις 30/3/2018
ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Αμφιθέατρο Ε.Ι Παστέρ
Ομιλία του καθηγητή Dominique Foray στην εκδήλωση WIRE 2014 στις 12&13/6/2014, με τίτλο «Regional Innovation & European Growth: The new frame 2014-2020» - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Διοργάνωση σεμιναρίου για ανταλλαγή εμπειριών με άλλα κράτη-μέλη σε θέματα οργάνωσης συστημάτων Έρευνας & Καινοτομίας σε συνεργασία με την Task Force - ΜΑΙΟΣ 2014
Ημερίδα για τον Ορίζοντα 2020 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Smart Specialization Strategy-S3 για την περίοδο 2014-2020» - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Ο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και οι Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014 – 2020 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0