Μενού Επιλογών

Διεθνείς Οργανισμοί (ΔΟ)

Το Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών χρηματοδοτεί και παρακολουθεί την συμμετοχή της Ελλάδος σε  Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς (ΔΟ), κυρίως ερευνητικού και τεχνολογικού προσανατολισμού, στους οποίους η χώρα είναι μέλος. Συμμετέχει μέσω εθνικών εκπροσώπων (στελέχη ΓΓΕΤ και εμπειρογνώμονες εκτός ΓΓΕΤ) στα Συμβούλια των ΔΟ, στις επιτροπές πολιτικής/σχεδιασμού, οικονομικών/διοικητικών θεμάτων, διαχείρισης προγραμμάτων κλπ. Στον τομέα Διαστήματος, παρακολουθεί  επίσης, τα θέματα αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τα τελευταία έτη, παρακολουθείται/συντονίζεται η συμμετοχή στους παρακάτω ΔΟ:

  • ESA/European Space Agency,
  • CERN/Centre Europeen de Recherche Nucleaire,
  • EMBL/European Molecular Biology Laboratory, EMBO/European Molecular Biology Organization, EMBC/ European Molecular Biology Conference,
  • ESF/European Science Foundation,
  • Διεθνής Αστρονομική Ένωση (International Astronomical Union)
  • Από τον Οκτώβριο 2014, EUREKA, Ευρωπαϊκός ΔΟ με αντικείμενο τη χρηματοδότηση δράσεων καινοτομίας (μη θεματικός, σε αντίθεση με όλους τους ανωτέρω)
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0