Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διεθνείς Οργανισμοί

Γενικά |  |  |  |  |  | 


Η ΓΓΕΚ παρακολουθεί και συντονίζει τη συμμετοχή της Ελλάδος σε  Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς (ΔΟ), κυρίως ερευνητικού και τεχνολογικού προσανατολισμού, στους οποίους η χώρα είναι μέλος. Συμμετέχει μέσω εθνικών εκπροσώπων (στελέχη ΓΓΕΚ και εμπειρογνώμονες εκτός ΓΓΕΚ) στα όργανα διοίκησης (συμβούλια, επιτροπές κτλ).

Συγκεκριμένα, η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για τους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς :

  • ΟΟΣΑ / OECD
  • CERN/Centre Europeen de Recherche Nucleaire – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών,
  • EMBL (European Molecular Biology Laboratory), EMBO (European Molecular Biology Organization) και EMBC (European Molecular Biology Conference),
  • EUREKA
  • International Astronomical Union (IAU)- Διεθνής Αστρονομική Ένωση)

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0