Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / ΕΑΑ

 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) συστάθηκε το 1842 και αποτελεί το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της νεώτερης Ελλάδας. Η διαχρονική του πορεία είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς όφελος της πολιτείας και της κοινωνίας και με την προβολή και εκλαϊκευση της επιστήμης. Η  πορεία του Κέντρου σηματοδοτείται από φωτισμένους και διακεκριμένους επιστήμονες που άνοιξαν δρόμους στη γνώση, όπως οι Δ. Αιγινήτης (ιδρυτής της Ακαδημίας Αθηνών), Ι. Σμίτ (δημιουργός του πρώτου τοπογραφικού χάρτη της Σελήνης), Σ. Πλακίδης (ιδρυτής του αστρονομικού σταθμού Πεντέλης), Δ. Κωτσάκης (ιδρυτής του αστρονομικού σταθμού Κρυονερίου, Κορινθίας), Α. Γαλανόπουλος και Ι. Δρακόπουλος (επιφανείς Έλληνες Σεισμολόγοι), κ.α., εθνικούς ευεργέτες, όπως οι Σίνας, Συγγρός, Δωρίδης, Κοργιαλένιος, κ.α., αλλά και κορυφαίους αρχιτέκτονες όπως ο Θ. Χάνσεν και Ε. Τσίλλερ. Στο πρόσφατο παρελθόν το ΕΑΑ καθοδηγήθηκε από τον οραματισμό και την ενεργητικότητα των τέως Προέδρων του, Γεωργίου Βέη, Γεωργίου Κοντόπουλου, Δημητρίου Λάλα, Χρήστου Ζερεφού και Κανάρη Τσίγκανου.

H βασική έρευνα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μακρόχρονη επιστημονική πορεία του ΕΑΑ και διεξάγεται στα τρία Ινστιτούτα του στις επιστημονικές περιοχές που αυτά θεραπεύουν, ήτοι:

(α)στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).  

(β) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ).

(γ) στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο(ΓΙ).

Παράλληλα το ΕΑΑ επικεντρώνεται και στην εφαρμοσμένη έρευνα  μέσω της υλοποίησης διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων μέσω μετρήσεων και υπολογιστικών εργαλείων, την εκπόνηση σχετικών μελετών και την εντατικοποίηση της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, την πληροφόρηση και υποστήριξη της Πολιτείας, του ιδιωτικού, δημόσιου τομέα και του κοινού.

Για την υποστήριξη τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας του, το ΕΑΑ συνεχώς εξελίσσει πρωτοποριακές δομές υποστήριξης των ερευνητικών δράσεων όλων των Ινστιτούτων του, διαθέτοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 550 επίγειους μετρητικούς σταθμούς, που καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλά διαθέτοντας κεραίες και δέκτες δορυφορικών σημάτων έχει πρόσβαση σε πληθώρα δορυφόρων για την άντληση δεδομένων υψηλής πιστότητας.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΑΑ έχει αναπτύξει αριστεία και υποδομές κλίμακας στο τομέα της πρόληψης και διαχείρισης έντονων φυσικών φαινομένων και καταστροφών με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα. Ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι υπηρεσίες είναι η λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων που βασίζονται είτε στη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία, είτε στις επίγειες υποδομές του, είτε στο συνδυασμό των δύο. Αυτές οι υπηρεσίες εξυπηρετούν την Ελληνική και Παγκόσμια κοινότητα Φορέων και Υπηρεσιών Διαχείρισης Κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα το ΕΑΑ υποστηρίζει τα επιχειρησιακά κέντρα αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων της Ελλάδας, όπως το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το ΥΠΕΚΑ, τις ΠΠ Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, κλπ. Επίσης έχει αναγνωρισμένη διεθνή προσφορά, μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων, αναλαμβάνoντας τουλάχιστον μια φορά σε μηνιαία βάση την εξυπηρέτηση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης οπουδήποτε ανά τον κόσμο.

To EAA αποτελεί πλέον κέντρο παροχής καινοτόμων και εφαρμοσμένων υπηρεσιών πρόγνωσης, εντοπισμού, παρακολούθησης έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.

Τέλος, το ΕΑΑ έχει πολλά να επιδείξει και στα πεδία της εκλαίκευσης και διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του και της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, με τα επιτυχή Κέντρα Επισκεπτών του στην Πεντέλη, το Θησείο και το Κρυονέρι Κορινθίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε σχολεία,  μεμονωμένες οικογένειες και επισκέπτες αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα τα Κέντρα Επισκεπτών του ΕΑΑ δέχονται επισκέψεις από οργανωμένες ομάδες προσφυγόπουλων αλλά και από ΑΜΕΑ όλων των ηλικιών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει επενδύσει στην εξωστρέφεια του Κέντρου όχι μόνο παρέχοντας εκπαίδευση αλλά και πολιτιστική δραστηριότητα με στόχο την ανάδειξή του ως επιστημονικός πόλος αλλά και ως πολιτιστικός-αρχαιολογικός συνδέοντας την επιστήμη με την τέχνη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Λόφος  Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τ.Κ.11810

Τηλέφωνο: 210-3490000, 210 3490104

Fax: 210 – 3490159

e-mail: secretary@noa.gr
Sitewww.noa.gr

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0