Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 102 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
29/03/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Επιστημόνων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ
05/03/2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ερευνητή Γ, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας
21/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)
21/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
21/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)
20/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
20/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
20/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
07/02/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ "Δ")
29/01/2018 Προκήρυξη μίας θέσης ερευνητή Β βαθμίδας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας - Τμήμα Βιοϊατρικής Ερευνας (Ιωάννινα) (ΙΤΕ/ΙΜΜΒ-ΒΕ)

Εγγραφές: |1-10|          

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0