Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 278 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
10/08/2021 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας για το ΕΚΚΕ
10/08/2021 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας για το ΕΚΚΕ
05/08/2021 Προκηρύξεις (4) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένοι/ες Ερευνητές/τριες) για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
26/07/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων»
23/07/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
22/07/2021 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μεταδιδακτόρων που θα απασχοληθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. μέσω σύναψης σύμβασης έργου
15/07/2021 Προκηρύξεις τριών (3) θέσεων ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
01/07/2021 Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Γ βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
11/06/2021 Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Ιολογία – μελέτη των μηχανισμών λοίμωξης και ανοσιακής απόκρισης"
03/06/2021 Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας στο ΙΙΕ/ΕΙΕ

Εγγραφές: |1-10|                           

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0