Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 11 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
17/04/2019 Προκήρυξη θέσεως Διοικητικού Διευθυντή Ελληνικού Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ
12/04/2019 Πλήρωση μίας (1) θέσης Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
05/04/2019 Προκήρυξη θέσεως Γενικού Διευθυντή Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
26/03/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
05/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μιas (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας
05/03/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ) του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. Φλέμιγκ»)
05/03/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ) του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. Φλέμιγκ»)
25/02/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
25/02/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
20/02/2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

Εγγραφές: |1-10| 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0