Μενού Επιλογών

Προκηρύξεις (2) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ενεργή
Έναρξη Ισχύος:
7/10/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
6/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
7/10/2021

1.      Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση υλικών με μεθόδους μοριακής δυναμικής ή/και μηχανικής εκμάθησης» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/02-2021) ΑΔΑ: ΨΥ9Γ469ΗΕΠ-ΤΙΛ

2.      Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μέταλλο-οργανικών σκελετών ή/και ομοιοπολικών οργανικών σκελετών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/03-2021) ΑΔΑ: 67Υ8469ΗΕΠ-Ρ77

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι  06.12.2021.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0