Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 9 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
14/08/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής» και ακρωνύμιο «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ»
14/08/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με
14/08/2018 Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης» και Κωδικό MIS 5031816
02/08/2018 Ορθή επανάληψη, Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β ή Γ βαθμίδας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – Παράρτημα Ξάνθης/ Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»
18/07/2018 Προκήρυξη τριών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
02/07/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Α ή Β Βαθμίδας και Β ή Γ Βαθμίδας του ΙΠΣΥ ( Ε.Κ "Αθηνά")
18/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
15/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β’ ή Γ’ βαθμίδας του ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ. «Αθηνά»
07/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 62ΨΑ46ΨΧ6Τ-ΧΘΘ

Εγγραφές: 1-9

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0