Μενού Επιλογών

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής της ομοιοστασίας του σιδήρου, ως βιοδείκτης διάγνωσης και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας» και Κωδικό MIS 5032783, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
15/10/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/10/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
15/10/2021
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η ηπατιδίνη,κεντρικός  ρυθμιστής  της  ομοιοστασίας  του  σιδήρου,  ως  βιοδείκτης  διάγνωσης και  μέσο εξατομικευμένης  θεραπείας» και  Κωδικό  MIS 5032783, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  τους  και  όλα  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας πρόσκλησης,  δηλαδή  το  αργότερο μέχρι και την 30η  Οκτωβρίου 2021,  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr 
Πηγή: εδώ
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0