Μενού Επιλογών

Προκήρυξη του ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) για πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητού Β Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Όραση με έμφαση στη Μοντελοποίηση Παραμορφώσιμων Αντικειμένων"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
1132/20-7-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
20/7/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/8/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/7/2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ).προκηρύσσει μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:«Υπολογιστική Όραση με έμφαση στη Μοντελοποίηση Παραμορφώσιμων Αντικειμένων»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
- ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: chrys@ics.forth.gr & tsintari@ics.forth.gr ή
- αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
- ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ στην παρακάτω διεύθυνση:
Ηλιάκη Χρυσούλα – Τσιντάρη Ελένη
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία: Γραμματεία IΠ-ΙΤΕ, κα Χ.Ηλιάκη ή κα Ε.Τσιντάρη, τηλ.+30-2810-391600, email: chrys@ics.forth.gr, tsintari@ics.forth.gr
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0