Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων Ερευνητικού προσωπικού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ" )
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
100/2017-3787/12-9-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
19/9/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
19/9/2017

Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει :

Δέκα (10) θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού, ως εξής :
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
-     Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στρες και κυτταρική γήρανση, με έμφαση στους βιολογικούς μηχανισμούς των παθήσεων των αρθρώσεων»
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή μικροβιακή γενετική, με έμφαση στη ρύθμιση, οργάνωση και λειτουργία της κυτταροπλασματικής μεμβράνης»
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ  & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και εφαρμογές εργαστηριακών (πυρηνικών, και άλλων αναλυτικών) και υπολογιστικών τεχνικών /Έκθεση πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους ραδιενέργεια /Επιπτώσεις στην υγεία»
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοφαρμακευτική»
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ &  ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική με έμφαση στις Ιοντικές Αναλυτικές Τεχνικές και τις Πυρηνικές Αντιδράσεις με ενδιαφέρον στην Πυρηνική Δομή και Αστροφυσική»
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική με έμφαση σε ανιχνευτικά συστήματα πυριτίου και ηλεκτρονικά επεξεργασίας σήματος, για την αναβάθμιση των πειραμάτων στο LHC και εφαρμογές σε άλλες φυσικές επιστήμες».
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές»»
-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την επιτήρηση, ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων».
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-    Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Xημική σύνθεση πολυ-λειτουργικών νανοϋλικών".  Θα  δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με εμπειρία στο πεδίο των μαγνητικών υλικών».
-    Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ' Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Νανολιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης». Απαραίτητη είναι η εμπειρία στην έρευνα στον τομέα της Νανολιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης με τη χρήση σύγχρονων λιθογραφικών συστημάτων για την κατασκευή νανοδομών και διατάξεων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, την αίτηση υποψηφιότητας για την α.π. 100/2017-3787 /12-9-2017 Προκήρυξη (στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην κατωτέρω Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: 210 650 3031 κ. Ξένη Δούκα.
 

 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0