Μενού Επιλογών

Προκήρυξη του ΙΤΕ/ΙΥΜ για πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
665/18-9-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
20/9/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
27/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/9/2017

Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ), προκηρύσσει :

Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:« Στοχαστικές Μαθηματικές Μέθοδοι στην Υπολογιστική Επιστήμη».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
- ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: mariapap@iacm.forth.gr και c.c : yiota@iacm.forth.gr ή
- αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
- ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΙΥΜ-ΙΤΕ στην παρακάτω διεύθυνση:
Mαρία Παπαδάκη
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών(ΙΥΜ)
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ
Τ. Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορίες: κα. Μαρία Παπαδάκη, Τηλ.: +30 2810 391800
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, 2017

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0