Μενού Επιλογών

Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Γ βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
1/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/8/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
30/6/2021
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ  (ΙΗΔΛ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:“Υποστήριξη προηγμένων πειραματικών υποδομών σε: επιστήμη και τεχνολογία λέιζερ ή ανάπτυξη υλικών/διατάξεων ή τεχνικές διάγνωσης/χαρακτηρισμού ή αυτοματισμό/μηχατρονική”
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .
 
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 31/8/2021.
 
Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης. 
 
 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0