Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
23/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/8/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/7/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και 15 Αυγούστου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: “Υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων ”.
 
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0