Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
5/11/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
21/11/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
5/11/2021

Θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση έργου 

Πρόσκληση για μεταδιδακτορικό συνεργάτη_ΕΠΑΝΕΚ 513418

 

Θέση ανταποδοτικής υποτροφίας    

Πρόσκληση για ανταποδοτική υποτροφία_ΕΠΑΝΕΚ 5131418

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και στις 2 θέσεις είναι η 21η Νοεμβρίου.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0