Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση πλήρωσης μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
6/12/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
19/12/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
6/12/2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Αποτελεσματικότητα φυτικών και θαλάσσιων ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των παρασιτώσεων από Microcotyle spp, Myxosporea και της μυξοβακτηριδίασης στην εκτροφή του S. Aurata” (MIS 5055881).

Πλήρωση Θέσης (1) για υποψήφιο Διδάκτορα-ΕΠΑΝΕΚ

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Δεκεμβρίου 2021

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0