Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERANETS 2019β»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
7733/1433/Α2/20-12-2019
Κατάσταση:
Υλοποίηση
Προϋπολογισμός (€):
8.141.696,40 €
Έναρξη Ισχύος:
23/12/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
23/4/2020
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/12/2019

Ανακοίνωση (20-03-2020): Χρονική παράταση μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας "ERANETs 2019b"

_______________________________________________________________________________________

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των ακόλουθων προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs :

 

  • EURONANOMED III, Joint Transnational Call for Proposals (2019) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
  • SOLAR-ERA.NET, Solar Cofund 2 Joint Call
  • SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-Agri2, 2018 Joint Call on Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems
  • CHIST ERA, Call 2018 for Research Proposals Supporting the topics of Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)  and Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)
  • FLAGERA, Joint Transnational Call 2019 for transnational research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project
  • QuantERA, Call 2019 for Transnational Research Proposals  Supporting the topics of Quantum Technologies
  • PERMED, ERA-Net on Personalised Medicine. Joint Transnational Call for Proposals (2019) for Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation
  • NEURON, Network of European Funding for Neuroscience Research. Era-Net Neuron JTC 2019, Call for Proposals for “Multinational Research Projects on Translational Biomarkers in Brain Disorders
  • ACT Second call on Accelerating Carbon Capture and Storage Technologies.
  • BLUEBIO Cofunded Call on Blue Bioeconomy – “Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources”

 

να υποβάλουν αιτήσεις για την χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων τους.

 

Η Δράση χρηματοδοτείται από το  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 8.141.696,40 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των ως άνω Κοινών Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis   το οποίο θα είναι ανοιχτό για υποβολή από την Τρίτη 11/2/2020 και ώρα 16.00, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 1/4/2020 και ώρα 16.00.

 

Για τις ανωτέρω αιτήσεις είναι απαραίτητο να υποβληθεί και φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά),  το αργότερο έως και δέκα (10) ημερολογιακές μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.),

Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας (ΔΙΕ), Τμήμα Β’ Διμερών & Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών (ΔΙΕ/ΔΙ), Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

 

Για τις Δράσεις EURONANOMED III, SOLAR ERANET COFUND 2Joint Call FACCE-ICT-AGRI2-SUSAN και ΒLUEBIO

Παρασκευή Αφεντάκη, 2131300112,  e-mail: pafe@gsrt.gr

 

Για την Δράση CHIST_ERA III

Μάριος Κόνιαρης,  2131300094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr

 

Για τις Δράσεις NEURON και PERMED

Γεωργία Κωστοπούλου, 2131300100, e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr

 

Για τις Δράσεις ACT, FLAG ERA, QUANTERA και ΒLUEBIO

Άννα Ροζενμπεργκ, 2131300095, e-mail: a.rosenberg@gsrt.gr

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική  πρόσκληση της Δράσης βάσει της οποίας θα υλοποιηθούν τα έργα.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0