Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία του "Εθνικού Δικτύου Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
104920/28-06-2019
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
2.100.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
28/6/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/7/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
28/6/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: ‘Δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων»’ η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη βάση της Ιατρικής Ακριβείας) του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ και ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.100.000 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται η εστίαση του Δικτύου σε τομείς όπως:

 1. Νόσος Alzheimer
 2. Νόσος Parkinson
 3. Νόσος Huntington
 4. Μετωποκροταφική Άνοια
 5. Νόσος Κινητικού Νευρώνα
 6. Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

 • ΕΚΠΑ
 • Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης (ΑΠΘ)
 • Παν/μιο Θεσσαλίας (ΠΘ)
 • Παν/μιο Πατρών (ΠΠ)
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Παν/μιο Κρήτης (ΠΚ)
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»


  -Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικό Δελτίο όπου θα καταγράφεται πλήρως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Μ. Λυρατζή

Τηλ.: 2131300017
E-mail: m.lyratzi@gsrt.gr

Η υποβολή ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 ημερών.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0