Μενού Επιλογών

1η συνάντηση της Πλατφόρμας - Ιανουάριος 2014

Περιγραφή

Περιγραφή

Στις 24  Ιανουαρίου  2014 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων, εθνικοί εκπρόσωποι για τον τομέα στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα Υγείας και Φαρμάκων, βασικές επιχειρήσεις καθώς και Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Συντονίστρια της πλατφόρμας ήταν η Δρ. Μαρία Χριστούλα,  στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0