Μενού Επιλογών

Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα


Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "4 εγγραφές.
Συντονιστής
Συμβουλευτική ομάδα
Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου 2015-2016
Επιχειρηματική ανακάλυψη περιόδου 2013-2014

Περιγραφή

 

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0