Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Συντονιστής

Περιγραφή

Δρ. Ιφιγένεια Σταμέλου

Συνεργαζόμενο Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Τηλ. 210 7458068, Fax: +30 210 7711427, E-mail: if.stamelou[at]gmail.com & ista[at]gsrt.gr

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0