Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα (Τομέας έρευνας) που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27-1-2016

Ημερομηνία:
10/2/2016

Στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών  Έρευνας και Καινοτομίας, η Ολλανδική Προεδρία είχε ως στόχο αφενός να αναδείξει την σπουδαιότητα των επενδύσεων σε Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) στην ανάπτυξη και στην απασχόληση με τρόπο  κατανοητό και πειστικό   για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, περιλαμβανομένων και των άλλων μελών των Υπουργικών Συμβουλίων και αφετέρου να αναδείξει τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος/νομοθέτησης  για την προώθηση της καινοτομίας. Ειδικότερα στον τομέα έρευνας οι πρωτοβουλίες για την καλύτερη  και έγκαιρη νομοθέτηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν  την  ανοικτή καινοτομία/επιστήμη και κυρίως  την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα των δημόσια χρηματοδοτούμενων έργων ΕΤΑ, καθώς και τη  βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο με σκοπό την  αύξηση του αριθμού και του ποσοστού επιτυχίας/βιωσιμότητας    των  νεοφυών επιχειρήσεων στην Ε. Ένωση, μέσω  προώθησης της ιδέας της Ευρωπαϊκής θεώρησης εισόδου (VISA)/άδειας  παραμονής για ξένους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Οι μελλοντικές προοπτικές για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στη βάση των αποτελεσμάτων της εκ των υστέρων αξιολόγησης  του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ETA, και κυρίως η ανάδειξη των αντίκτυπου  των δράσεων Ε&Κ, ήταν βασικό θέμα συζήτησης.  Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάσθηκε και μοιράσθηκε από την Προεδρία έκδοση με τίτλο «Επιτεύγματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που μας κάνουν υπερήφανους» στη βάση των προτάσεων για έργα ή προγράμματα που διαβιβάσθηκαν από 28  Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) στην Προεδρία στις 13-1-2016. Η έκδοση περιλαμβάνει  μέχρι 2 έργα/προγράμματα ανά Κ-Μ, συνδεδεμένη χώρα (αν και δεν υπάρχουν  παραδείγματα από όλα τα Κ-Μ ή συνδεδεμένες χώρε.  Από την χώρα μας, στην έκδοση περιλαμβάνονται δύο έργα, που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής έργων. Τα δύο ελληνικά έργα  στην έκδοση της Προεδρίας  είναι α) το έργο LOVE FOOD, συνεργατικό έργο με συντονιστή το ΙΤΕ  (Επιστημονικώς  υπεύθυνη η κ. Γκιζελή), συμμετοχή Δημόκριτου, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και εταίρους από Γαλλία, Γερμανία και Τσεχία και β) το έργο ΝΑΝΟΤHERAPYA (ERC & proof of concept) με συντονιστή τον Δημόκριτο, Επιστημονικώς  Υπεύθυνο  τον κ. Γ. Κόρδα και εταίρους από Ολλανδία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ελβετία, Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία και Βέλγιο. Το πρώτο έργο  αφορά την ανάπτυξη μιας απλής και αυτοματοποιημένης μεθόδου για την ανίχνευση παθογόνων στα τρόφιμα και το δεύτερο αφορά  καινοτόμο  θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Αξίζει να αναφερθεί  ότι ο Επίτροπος  κ.  Carlos Moedas   στην ομιλία του αναφέρθηκε αποκλειστικά και μόνο σε ένα έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, το ΝΑΝΟΤHERAPYA του Δημόκριτου, για το οποίο δήλωσε: «Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να είναι υπερήφανοι για τον τρόπο που ξοδεύτηκαν τα λεφτά τους».

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των έργων: http://love-food-project.eu/doku.php και  http://www.ims.demokritos.gr/ims_topic.php?lang=en&ergo=G203&topic=22&PHPSESSID=37cf425ef3d01672025363d8f6e4f135 αντιστοίχως.

Τα βασικά σημεία παρεμβάσεων του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, κ. Sander Dekker,   Υφυπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών της Ολλανδίας, του κ. Carlos Moedas, Επιτρόπου Έρευνας και Καινοτομίας, και των Υπουργών, ήταν τα εξής:

 

 1. O κ. Sander Dekker επανέλαβε  την  φράση του Bill  Gates από την ομιλία του στο επίσημο δείπνο των Υπουργών  «Το άνοιγμα των επιστημονικών πληροφοριών είναι κρίσιμο μέρος των συνθηκών πλαίσιο  για καινοτομία»
 2. Η ανοικτή πρόσβαση/ανοικτά δεδομένα θα είναι επιτυχία για όλους μας και είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο του 60% για το έτος 2016,  ανέφερε ο Επίτροπος έρευνας. Η Ε. Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει υποχρεωτικά την ανοικτή πρόσβαση στα έργα του Ορίζοντα 2020  και να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ζητούν εξαίρεση. Η  ένωση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (LERU) παρέδωσε στους Υπουργούς και στον Επίτροπο  μια αναφορά με περίπου 10.000 υπογραφές με αίτημα την  ταχεία εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης.
 3. Η  δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ-ΕΙC) αντίστοιχου του ERC με προσέγγιση από κάτω προς το πάνω (bottom up approach). Ο επίτροπος τεκμηρίωσε την ανάγκη αυτού του Συμβουλίου προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσοι έχουν καινοτόμες ιδέες και ειδικά οι νέοι με το αιτιολογικό ότι αυτοί σήμερα δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν.
 4. Από τις παρεμβάσεις των Κ-Μ συγκρατούμε ότι το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ 2007-13  θεωρήθηκε πετυχημένο πρόγραμμα και ορισμένες από τις συστάσεις της ομάδας αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη στον Ορίζοντα 2020. Από τις παρεμβάσεις για μελλοντική ανάληψη δράσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο συγκρατούμε τα εξής:
 • Από ορισμένα Κ-Μ της ΕΕ15,  αναφέρθηκαν ως επιτυχημένα τα εξής προγράμματα του 7ου ΠΠ: ERC/proof of concept, Eurostars, ESFRI,  το άρθρο 185 για τις κλινικές δοκιμές για τις αρρώστιες της φτώχειας
 • Την ανάγκη  προώθησης ενός προγράμματος ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες τους
 • Το Πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να συνεχίζει να υποστηρίζει την αριστεία (αριστεία/ποιότητα της πρότασης) σε ανταγωνιστική βάση και να επικεντρώνει στα συνεργατικά έργα, θέση που ταυτίζεται διαχρονικά με την ελληνική θέση
 • Την ανάγκη για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ curiosity driven και mission driven research
 • Την ανάγκη υποστήριξης της έρευνας στις επιχειρήσεις τόσο μέσω ενισχύσεων (grants) όσο και έμμεσων τρόπων, όπως φορολογικά κίνητρα
 • Τα συστήματα παιδείας πρέπει να λύσουν το θέμα της έλλειψης  δεξιοτήτων και της αναντιστοιχίας μεταξύ αυτών που παράγονται από τα πανεπιστήμια και αυτών που έχει  ανάγκη η  αγορά, ενώ παράλληλα πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα 
 • Πρέπει οπωσδήποτε να εμπλέξουμε τους πολίτες στα Προγράμματα Πλαίσια: υπάρχουν σπουδαστές που δεν ασχολούνται με την επιστήμη, δεν είναι ερευνητές και όμως  έχουν κάνει σημαντικές ανακαλύψεις, όπως η εφεύρεση ενός πολύ καινοτόμου ποδηλάτου στην Ολλανδία.

Ως προς το ζήτημα της καλής νομοθέτησης, έγιναν  πολλές παρουσιάσεις από εκπροσώπους επιχειρήσεων, start ups  κ.λπ., με παραδείγματα που αποδεικνύουν τα προβλήματα ή τα κενά  που δημιουργεί στην προώθηση της καινοτομίας, στις επενδύσεις και στο επιχειρηματικό περιβάλλον  το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή/ και εθνικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή,  η εφαρμογή των  innovation deals σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίστοιχα με τα green deals που εφαρμόσθηκαν στην Ολλανδία, αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση αντίστοιχων θεμάτων.   Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ένα νέο προϊόν επιχείρησης από φρούτα, το οποίο οι επιστήμονες θεωρούν ασφαλές, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην Ε. Ένωση γιατί δεν εντάσσεται ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα ποτά/χυμούς και από την Προεδρία η τεχνολογία φωτισμού  LED (ενεργειακά αποδοτική εναλλακτική λύση, η οποία καθυστέρησε  περισσότερο από δύο χρόνια να εισαχθεί  στην αγορά επειδή η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον φωτισμό των δρόμων στηριζόταν σε παραδοσιακές μεθόδους).

Προς πληρέστερη ενημέρωση η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από :

1)Τις  δύο παρουσιάσεις που έγιναν για να παρακινήσουν την ανταλλαγή απόψεων από την κ. Catherine Mann, επικεφαλής οικονομολόγο του ΟΟΣΑ, για τον τρόπο που οι επενδύσεις στην Ε&Κ συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τον μελλοντικό πλούτο και   την κ. Lοuisse Fresco, πρόεδρο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, που  αξιολόγησε το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

(Αρχεία: COMMITMENT AND COHERENCE.pdf, RESEARCH_INNOVATION_PRODUCTIVITY.pdf )

2) Την περίληψη της εκ των υστέρων αξιολόγησης του  7ου Προγράμματος Πλαισίου που έγινε από την ΓΓΕΤ, και  η οποία εμπλουτίσθηκε με περισσότερα και μεταγενέστερα στοιχεία από την ελληνική συμμετοχή.

(Αρχεία: 1.info.7thFPevaluation FINAL.pdf, 2.statistics_FP7.pdf, )

3) Το απόσπασμα της έκδοσης «Επιτεύγματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που μας κάνουν υπερήφανους» που αφορά την Ελλάδα   (Αρχείο: FP7ACHIEVEMENTS.pdf)

                                                                                                                                                                                                 

Σχετικά Αρχεία

Σχετική Εικόνα

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0