Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου : Σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Τομέας Διαστήματος και Έρευνας, Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2013

Ημερομηνία:
5/6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                                             

Αθήνα, 5.06.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30 Μαΐου 2013 διεξήχθη στις Βρυξέλλες η σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Τομέας Διαστήματος και Έρευνας, στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον  Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή Βασίλη Μάγκλαρη.

Του Συμβουλίου προήδρευσε ο κ. Sean Sherlock, Minister of State, υπεύθυνος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε  από την Επίτροπο, κα Marie Geoghegan-Quinn, αρμόδια για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, τον Αντιπρόεδρο κο Antonio Tajani, αρμόδιο για τα θέματα Διαστήματος, την Αντιπρόεδρο κα  Neelie Kroes, αρμόδια για τα θέματα της Ψηφιακής Ευρώπης και την Επίτροπο κα Ανδρούλα Βασιλείου, αρμόδια για τα θέματα Παιδείας.

Τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν το Συμβούλιο και είναι παράλληλα ευρωπαϊκού και ελληνικού ενδιαφέροντος ήσαν τα ακόλουθα:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υιοθέτηση σχεδίου Συμπερασμάτων για την Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική της ΕΕ

Το Συμβούλιο υιοθέτησε  την επί του θέματος Ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία ετίθεντο  στόχοι για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής Ευρωπαϊκής Διαστημικής Βιομηχανικής Πολιτικής και βαθμιαίας ανεξαρτητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από τις ΗΠΑ,  για τους εκτοξευτήρες (launchers, καθώς και του θέματος εξασφάλισης τεχνολογικής μη εξάρτησης και ανεξάρτητης πρόσβασης στο Διάστημα. Σχετικά  η Ελλάδα παρείχε στήριξη στην Κύπρο ως προς τη συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUMETSAT.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ορίζοντας 2020, Κανονισμός  Προγράμματος Πλαισίου και Κανονισμός των όρων συμμετοχής και διάδοσης

Προηγήθηκε γεύμα εργασίας σχετικά με την παρουσίαση του καταμερισμού δαπανών του «Ορίζοντα 2020». Στόχος της έκθεσης της προεδρίας και της συζήτησης που ακολούθησε ήταν, εν όψει του συνεχιζόμενου τριλόγου,  η επίδειξη πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίων υποχωρήσεων από το ΕΚ, ΕΣ και ΕΕ  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι  17 Ιουνίου τ.έ. και την παρουσίαση της συμφωνίας στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης  Ιουνίου τ.έ. Η Ελλάδα διά του κ. Μάγκλαρη υποστήριξε την προσπάθεια διευθέτησης των τελευταίων θεμάτων των βασικών Κανονισμών του Ορίζοντα σε πνεύμα συνεργασίας και ευελιξίας, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα το πρόγραμμα που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κμ και της ΕΕ γενικότερα αλλά και της ολοκλήρωσης του ΕΧΕ.

Κοινός Προγραμματισμός

Η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ της δραστηριότητας σε τομείς αιχμής για όλα τα κμ με τρόπο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα/έξυπνη εξειδίκευση και  να αξιοποιεί τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ειδικά στην παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη, οικονομική κατάσταση για το σύνολο σχεδόν των κμ.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγ. Β. Μάγκλαρης, παρεμβαίνοντας τόνισε τα ακόλουθα:

«Τα θέματα του Κοινού Προγραμματισμού είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσουν περισσότερο στο εγγύς μέλλον και συμμεριζόμαστε την άποψη που έχει εκφρασθεί ότι αποτελούν έναν σημαντικό μοχλό για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε ερευνητικά πεδία ευρωπαϊκού αλλά και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες ευθυγράμμισης των προγραμμάτων έρευνας μέσω των μηχανισμών κυρίως των ERANETS,  αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία καθιστά την κινητοποίηση  στα σημαντικά αυτά εγχειρήματα, δύσκολη.

Θα θέλαμε  να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να καθορισθούν περισσότερο τα κριτήρια υλοποίησης των Κοινών Πρωτοβουλιών ώστε να υπάρξει ευελιξία στους κανόνες εφαρμογής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα στην σύνδεση με τα διαρθρωτικά ταμεία και την στρατηγική της ευφυούς εξειδίκευσης.

Πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι και ο σχεδιασμός δεικτών που να πιστοποιούν και να αναδεικνύουν τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση τέτοιου είδους ενεργειών.

Διαπιστώσαμε ωστόσο ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή των σχημάτων αυτών, δεν διευκολύνει την συμμετοχή «παικτών», που δεν διαθέτουν ισχυρή οικονομική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, όπως και διαπιστώνεται από την σχετικής έκθεση των εμπειρογνωμόνων.

Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για ευρύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων, ζήτημα που ήδη έχει αναφερθεί από άλλα κ-μ, ενώ  η ενημέρωση και πληροφόρηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και των εθνικών αρχών για τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή σε αυτά τα έργα , είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Η Ελλάδα μέσω της στρατηγικής της ευφυούς εξειδίκευσης και των συνεργιών με τα διαρθρωτικά ταμεία, θα ενεργοποιήσει τα προσεχή χρόνια εξειδικευμένες δράσεις ώστε να συμμετάσχει σε εγχειρήματα κοινού προγραμματισμού Ελληνικού ενδιαφέροντος».

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κος Β. Μάγκλαρης είχε συνάντηση με την επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Λουξεμβούργου, Υπουργό Ανώτατης Παιδείας και Έρευνας κα. Martine Hansen, με την οποία συζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλίας, κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, διοργάνωσης εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιασθούν οι προτάσεις της Επιτροπής και της ESA σχετικά με την μελλοντική τους συνεργασία.
 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0