Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

European Research Area

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
06/10/2020 Διαδικτυακές διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για τον σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων 2021-2027
08/07/2020 Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Βραβεία Europa Nostra 2021
04/05/2020 Αποτελέσματα Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Καινοτομίας EUvsVirus Hackathon
21/12/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για πρακτική άσκηση, Προθεσμία: 9 Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00μμ
18/06/2018 Η πρόταση της Ε.Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ερευνα και την Καινοτομία «HORIZON EUROPE» (2021-2027)
25/05/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για εμπειρογνώμονες
25/05/2018 ΗΟRIZON EUROPE, το νέο όνομα του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία
10/05/2018 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - ΠΔΠ (2021-2027) – Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018
07/02/2018 Πρόσκληση για συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης και παρουσίασης προϊόντων καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις στο Δημαρχείο της πόλης των Παρισίων (Hotel de Ville, 16.03.2018)
05/02/2018 Δημοσίευση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2018 του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) – PRIMA
23/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τη δημιουργία ΕΙΤ Food Hub στην Ελλάδα
22/01/2018 Προαναγγελία Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) – PRIMA
18/01/2018 Εναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την προετοιμασία του επόμενου, μετά το 2020, Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης
23/11/2017 Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη της ΕΕ για τα Υπολογιστικά συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (HPC)
07/09/2017 Προαναγγελία ενημερωτικών εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Διαστήματος (Save the date) – Ταλίν, Εσθονία, 3 – 9 Νοεμβρίου 2017
02/05/2017 Δημόσια Διαβούλευση - Διαμόρφωση ελληνικών θέσεων για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας
23/03/2017 Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής εξωτερικών αξιολογητών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας/ Προθεσμία μέχρι 18 Απριλίου 2017
06/03/2017 Ανοιχτή πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα στήριξης για διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Internationalization) - Προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου 2017
20/05/2016 Ελληνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) - Εθνικός Οδικός Χάρτης 2015-2020
11/02/2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος Ambient Assisted Living/AAL

Εγγραφές: |1-20| 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0