Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανοιχτή πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα στήριξης για διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Internationalization) - Προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Ημερομηνία:
6/3/2017

Ανακοίνωση

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ready2GO: Ανοιχτή πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα στήριξης για διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Internationalization) - Προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ready2GO» με στόχο να στηρίξει τις ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν και να δράσουν ενεργά σε αγορές τρίτων χωρών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο Ready2GO θα παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε 80 επιλεγμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ε. Ένωσης. Επίσης, τονίζεται ότι το έργο προορίζεται να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών  (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, το περιβάλλον και  την «έξυπνη» ενέργεια) καθώς επίσης και καινοτόμων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τομείς που σχετίζονται με το Διάστημα.

Η έμφαση θα δοθεί σε πέντε χώρες-στόχους και αγορές: το Καμερούν, τον Καναδά, τη Χιλή, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης υπάρχει και η προοπτική να εξεταστούν η Αργεντινή ή η Αίγυπτος ως εναλλακτικές λύσεις. Τέλος, σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα πρώτο δοκιμαστικό έργο που θα συμβάλει και στην προετοιμασία ενός Οδηγού Εκπαίδευσης διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Guidebook on Internationalisation training).

 Η Πρόσκληση είναι ανοιχτή για του αιτούντες μέχρι τις 31 του Μάρτη 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, έχετε τη δυνατότητα να πλοηγείτε στο δικτυακό τόπο: https://www.b2match.eu/ready2go

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0