Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής εξωτερικών αξιολογητών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας/ Προθεσμία μέχρι 18 Απριλίου 2017

Ημερομηνία:
23/3/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής εξωτερικών αξιολογητών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας/ Προθεσμία μέχρι 18 Απριλίου 2017

Η κεντρική Μονάδα Συντονισμού υπό την διοίκηση του  Συμβουλίου Υπουργών της Βουλγαρίας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον δεύτερο κεντρικό διαγωνισμό για την επιλογή εξωτερικών αξιολογητών για τις διαδικασίες επιχορηγήσεων.

Η πρόσκληση γίνεται υπό το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επιστήμη και Εκπαίδευση για την Έξυπνη Ανάπτυξη 2014-2020» και αφορά τη «Δημιουργία και Ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας» και τη «Δημιουργία και Ανάπτυξη των Κέντρων Ανταγωνιστικότητας».

Οι ανεξάρτητοι διεθνείς αξιολογητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν επαγγελματική εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:

-Μαθηματικές επιστήμες και πληροφορική

-Φυσικές επιστήμες

-Τεχνολογικές επιστήμες

-Ιατρικές επιστήμες

-Γεωργικές επιστήμες

-Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18/4/2017 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

-Ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: oceniteli@government.bg. Η αίτηση και τα παραρτήματα πρέπει να υπογραφτούν από τον αιτούντα και να επισυναφθούν ως σκαναρισμένα αντίγραφα

-Με Φαξ:  +35929402526

-Με αποστολή, είτε με κούριερ είτε με ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Central Coordination Unit Directorate

Council of Ministers of the Republic of Bulgaria

1 Dondukov Avenue

1594 Sofia

BULGARIA

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις , τα προσόντα, την αίτηση και τα επισυναπτόμενα, τους όρους διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και την αμοιβή βρίσκονται  στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Επιστήμης της Βουλγαρίας εδώ.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0