Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΗΟRIZON EUROPE, το νέο όνομα του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ημερομηνία:
25/5/2018

Στις 2 Μαΐου 2018 ανακοινώθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το όνομα του επόμενου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία, “HORIZON EUROPE”, που θα διαδεχθεί το τρέχον πρόγραμμα, «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020).

Την ίδια ημέρα ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας, Carlos Moedas, με σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιό του εξήγησε τους λόγους που υπαγόρευσαν την απόφασή του για το νέο όνομα.

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος αναφέρει ότι τα δύο συνθετικά του ονόματος συνδέουν το παρελθόν και το μέλλον της Ε&Κ στην Ευρώπη και παράλληλα το καθένα από αυτά παραπέμπει σε δύο ισχυρούς συμβολισμούς, την αριστεία και τη συλλογικότητα. Ειδικότερα:

-Το πρώτο συνθετικό, «Ορίζοντας» (Ηorizon), παραπέμπει στην αριστεία (excellence) και στην αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης παγκοσμίως όσον αφορά στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το νέο πρόγραμμα βασιζόμενο στην επιτυχία του παρελθόντος, θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το “brand name” στο μέλλον.

-Το δεύτερο συνθετικό, «Ευρώπη» (Europe), παραπέμπει στην «ισχύ εν τη ενώσει», τη συλλογική δύναμη των 27 κρατών-μελών, παρά την περίοδο κοινωνικοοικονομικής και πολιτική κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη. Παραπέμπει επίσης στην περηφάνια για τα επιτεύγματα αυτού του συλλογικού εγχειρήματος και στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ που δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με τις μεμονωμένες προσπάθειες των κρατών-μελών.

Η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο «HORIZON EUROPE» θα ανακοινωθεί στις 7 Ιουνίου 2018.  

Την ανακοίνωση του Επιτρόπου Moedas μπορείτε να τη δείτε εδώ

 

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0