Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Το πλέγμα Νερό- Ενέργεια – Τρόφιμα – Οικοσύστημα: από την Έρευνα στην Πρακτική»

Ημερομηνία:
26/11/2021

Το Ίδρυμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) σε συνεργασία με το GIZ (Γερμανική ένωση για τη διεθνή συνεργασία) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Το πλέγμα Νερό - Ενέργεια – Τρόφιμα – Οικοσύστημα: από την Έρευνα στην Πρακτική», στις 6-7-8 Δεκεμβρίου 2021. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές και επιστήμονες. Θα παρουσιαστούν  μέθοδοι, εργαλεία, μελέτες περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου σχετικά με το WEFE Nexus (Water-Energy- Food -Ecosystem Nexus) από ειδικούς στον τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4CZCvbNVT3Wz94U0gqTOFQ

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0