Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σοφούλη Ευαγγελία
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Tηλέφωνο:
213_1300236
Email:
esof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών  του Ερευνητικού και Τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία και η διοίκηση μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0