Μενού Επιλογών

Δρ. Μ. Κυπριανίδου

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ματρώνα (Πατρίτσια) Κυπριανίδου έχει πτυχίο Χημείας, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων και ειδικότερα σε συστήματα διαχείρισης  ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδακτορικό από το Τμήμα  Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της Ραδιοφαρμακευτικής Τεχνολογίας και της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας. Έχει εικοσαετή δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων και στην αξιολόγησή τους για διάγνωση ή θεραπεία διαφόρων ασθενειών, στο Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοφαρμάκων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε σειρά επιδοτούμενων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει σημαντικό αναπτυξιακό έργο στον τομέα της ραδιοφαρμακευτικής, στο πλαίσιο του οποίου έχει συντονίσει κοινά αναπτυξιακά προγράμματα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σημαντική εμπειρία σε στελεχικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα ως υπεύθυνη επιστήμονας στην παραγωγή και στον έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Την περίοδο 2010–2014, διετέλεσε αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», ενώ τη διετία 2015-2016, διετέλεσε επιστημονική σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας στο νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

                        

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0