Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Βάρσου Ευαγγελία
Tηλέφωνο:
213_1300018
Email:
evars[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

To Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για:
α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0