Μενού Επιλογών

Τμήμα Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Λιόντου Αθηνά
Tηλέφωνο:
210_ 7458056
Email:
a.liontou[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών είναι αρμόδιο για:
α) την επίβλεψη και την εκτέλεση κτηριακών έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,
β) την εκτέλεση έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,
γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0