Μενού Επιλογών

Τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2013-2014», της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
22/11/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/11/2013

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Μικτής  Επιτροπής της Ελληνο-Toυρκικής Ε&Τ Διακρατικής  Συνεργασίας με την έγκριση 10 έργων, τα οποία συγκέντρωσαν τις υψηλότερες  βαθμολογίες και  από τις  δύο πλευρές. Η συνεργασία  των δύο χωρών επισφραγίστηκε  με την  υπογραφή του 4ου Ελληνοτουρκικού Ε & Τ  Πρωτόκολλου.
Tα έργα τα οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2014-2015», περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0