Μενού Επιλογών

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ημερομηνία έναρξης:
1/1/2007
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013

Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας για την παρουσίαση των δράσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Τίτλος,Ημερομηνία,Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης. Περιέχει2 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερονηνία λήξης
Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις 30/1/2013 30/7/2015
Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 27/6/2011 30/6/2015

Εγγραφές: 1-2

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0