Μενού Επιλογών

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ"

Ημερομηνία:
26/2/2018

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ".

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0