Μενού Επιλογών

Πρωτοβουλία για την αναζήτηση καλών πρακτικών (best practices) διαστημικών εφαρμογών

Ημερομηνία:
4/4/2016

Στο επερχόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, στις 26 Μαΐου 2016, η Ολλανδική Προεδρία της Ε. Ένωσης σκοπεύει να κυκλοφορήσει φυλλάδιο στον τομέα του Διαστήματος με καλές πρακτικές εφαρμογών και όχι ερευνητικών έργων που να καταγράφουν την απορρόφηση της αγοράς (market uptake) στις υπηρεσίες/ προϊόντα που παράγουν.

Για τον σκοπό αυτό ζητά από τα κράτη-μέλη να αποστείλουν σχετικές πρακτικές στην βάση των θεματικών περιοχών: α) Air Quality – Ποιότητα Αέρα, β) Connected and automated driving – Συνδεδεμένη & Αυτοματοποιημένη Οδήγηση και γ) Monitoring subsidy schemes under the Common Agriculture Policy/Rural Development Plan - Παρακολούθηση προγραμμάτων επιδότησης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Καλές πρακτικές και σε άλλες θεματικές περιοχές, μπορούν επίσης να διαβιβαστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΕΤ καλεί ελληνικούς φορείς που έχουν αναπτύξει σχετικές πρακτικές να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη ΓΓΕΤ - μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος - το συνημμένο αρχείο (Template for answers_space_data) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.koniaris@gsrt.gr και kgal@gsrt.gr.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 15η Απριλίου 2016.

Πληροφορίες: Κόνιαρης Μάριος, τηλ. 2107458094,

Σχετικά Αρχεία

Σχετική Εικόνα

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0