Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις" του Ε.Π. "Αναπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
1045/30-1-20113
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
9.500.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
30/1/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
15/3/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
30/1/2013

 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί ανέρχεται στα 9.500.000 €. Η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/

έως 15/03/2013 (καταληκτική ημερομηνία).


Επικοινωνία - Πληροφόρηση
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους/στις κ.κ.:

    Χριστίνα Μαργαρίτη, τηλέφωνο: 210 745-8126, e-mail: cmarga [at] gsrt.gr
   Αλεξία Σιταρένιου, τηλέφωνο: 210 745-8127, e-mail: a.sitareniou [at] gsrt.gr


Αναλυτικές πληροφορίες για την δράση παρέχονται στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Εφαρμογής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0