Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
15208/21-11-2012
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
5.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
29/7/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
7/11/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
29/7/2013

Παράταση υποβολής προτάσεων για την συνεργασία Ελλάδα -Ισραήλ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή προτάσεων για την Συνεργασία Ελλάδα Ισραήλ πήρε παράταση. Νέα ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2013.

_____________________________________________________________________________

Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους  φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας:   https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013/  Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ βρείτε περισσότερες πληροφορίες http://embassies.gov.il/athens/NewsAndEvents/Pages/RD-cooperation-proposal2013.aspx.

Πληροφορίες από πλευράς Ισραήλ: http://www.matimop.org.il/article.aspx?id=28716

ISERD : Mr. Uzi Bar-Sadeh +972-3-5118185, e-mail: uzi [at] matimop.org.il

Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (www.help-forward.gr) υλοποιούν ειδικό μηχανισμό για την εξυπηρέτηση των φορέων που αναζητούν εταίρους στο Ισραήλ προκειμένου να υποβάλλουν από κοινού προτάσεις πλαίσιο της προκήρυξης  “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015”

Bήματα μηχανισμού αναζήτησης εταίρων:
1) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμπληρώνουν την ειδική φόρμα αναζήτησης εταίρων (partner search form), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνεται στα αγγλικά, συνιστάται δε να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια.

2) Η συμπληρωμένη φόρμα στη συνέχεια αποστέλλεται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υπόψη κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, στο e-mail: praxi [at] help-forward.gr και ο ενδιαφερόμενος φορέας ενημερώνεται για την ορθή λήψη της φόρμας, ή για βελτιώσεις/προσθήκες που ενδεχομένως απαιτούνται σε αυτήν.

3) Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαμεσολαβεί στην αναζήτηση εταίρων προωθώντας τη φόρμα σε αρμόδιους φορείς και δίκτυα στο Ισραήλ.

4) Οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος από φορείς από το Ισραήλ κοινοποιείται άμεσα στην Ελληνική επιχείρηση.

5) H Ελληνική επιχείρηση, από τη στιγμή που έλαβε την εκδήλωση ενδιαφέροντος του φορέα καλείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να επιβεβαιώσει στο e-mail: praxi [at] help-forward.gr το ενδιαφέρον της να συνεργαστεί στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στη φόρμα αναζήτησης εταίρων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του παρόντος μηχανισμού αναζήτησης εταίρων και θα τηρηθεί η απαραίτητη εμπιστευτικότητα.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, η ΓΓΕΤ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαμεσολαβούν υποστηρίζοντας την αναζήτηση εταίρων για τις επιχειρήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση κατάλληλων φορέων που θα επισφραγίσουν επιτυχείς συνεργασίες. Ωστόσο, δεν δύναται εκ των προτέρων να εγγυηθεί η καταλληλότητα ή η αξιοπιστία των εταίρων ή η επιτυχία της αναζήτησης αυτής καθʼαυτής. 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0